ME MATRIX de Mihai Zgondoiu / curator Ileana Pintilie / Galeria Calina 2009

"Proiectul intitulat Me Matrix al lui Mihai Zgondoiu reprezintă o continuă căutare şi frământare, provocate pe de-o parte de criza generală a limbajului artistic contemporan, percepută ca atare de către artist, pe de altă parte de obsesia propriei persoane, considerată a fi referenţială. În jurul acestor două teme important se construiesc majoritatea proiectelor sale recente, care sunt autoprovocatoare, stimulându-l să revină asupra lor şi să le continue mereu, reînnoindu-le. În acelaşi timp aceste proiecte devin provocatoare şi pentru public, deoarece solicită o participare sau o reacţie din partea acestuia.

Criticând lipsa valorilor spirituale şi intelectuale a societăţii contemporane româneşti, lipsa unor proiecte culturale viabile, artistul îşi manifestă, prin intermediul unei arte directe, asemănătoare cu aceea a străzii, exasperarea faţă de societatea contemporană în general - atomizată, antrenată într-o prăbuşire continuă, al cărei capăt nu-l mai întrezăreşte. În această stare critică soluţia de criză pe care o propune este aceea a propriei măsuri, a propriilor valori, o întoarcere narcisistă şi febrilă către propria lui persoană, către Me-Matrix." Ileana Pintilie

ME MATRIX by Mihai Zgondoiu / curator Ileana Pintilie / Calina Gallery 2009

"Mihai Zgondoiu's project entitled ME MATRIX represents a continuos search and struggle caused by the general crisis of the contemporaneous artistic language perceived as it goes by the artist on one hand, and on the other hand by the own obsession considered to be referential. The major part of his recent projects are built around these two important subjects that are selfchallenging stimulating him to return and always continue them in a new form. At the same time these projects become incitive for the audiance too because it demands the participation or a response of the public.

Criticizing the lack of spiritual and intellectual values of the modern romanian society, the lack of some liable cultural projects, the artist shows, through a straight art similar to the street art, the exasperation towards the contemporary society in general - which is being shrunked and in a continuous collaps and whose end can not be foreseen. Living in this critical state the sollution he proposes is the self limit, self value, a nacissistic and feverishly return to the own person, to ME - MATRIX." Ileana Pintilie

joi, 12 februarie 2009

aspect din galerie / aspect of the gallery


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu